Müşterini Tanı (KYC) Politikası

Payiyo olarak, müşterilerimize, hesap güvenliğine büyük önem vermek de dahil olmak üzere en iyi müşteri hizmetlerini sunma konusunu son derece ciddiye almaktayız. Herhangi bir kimlik hırsızlığı veya sahteciliği durumunun önlenmesi amacıyla, KYC (Müşterini Tanı) politikasını harfiyen uygulamaktayız.

Bu kapsamda, işlem hesabı açtıktan sonra müşterilerimizin işlem yapmaya başlamadan önce yerine getirmeleri gereken hızlı ve basit bir prosedürümüz vardır. Bu prosedür tüm işlem hesaplarının güvenliğini ve emniyetini temin eder.

Müşterini tanı politikasının amacı ise; risk temelli bir yaklaşımla Payiyo bünyesindeki müşterileri, işlemleri ve hizmetleri değerlendirerek riski azaltmak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında çalışanların bilinçlendirilmesi ve bilgi edinilmesi ve bu kapsamda şirketin faaliyetlerini 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleştirdiğinin müşterilere bildirilmesidir.

Bu KYC Politikası kapsamında, şirket faaliyetlerine halel gelmemesi amacıyla haklarında tanıma politikası işletilen müşteriler, www.payiyo.com adresinden erişilen platforma üye olan ve platformda sunulan hizmetlerden yararlanan ve karşılığında işbu KYC Politikası’ndaki hususları kabul eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

 

1.Kimlik Doğrulama

Payiyo, işbu KYC Politikası uyarınca yürürlükteki mevzuat ve şirket içi diğer politikalar çerçevesinde aşağıdaki önlemle başvurmaktadır.

  • Müşteri kimliğini doğrulama
  • Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemler sonucunda yararlanıcıyı tespit etmek için önlemler alma
  • Müşterinn yapmak istediği işlemin amacı ve niteliği hakkında tatmin edici bir bilgi edinme
  • Müşteriyi ve müşterinin gerçekleştirdiği işlemleri ile müşteri ilişkileri boyunca izlenme ve müşteri profili ile karşılaştırma
  • Özellikle dikkat edilmesi gereken yüksek riskli müşterileri, işlemleri ve diğer müşterileri izleme

KYC Politikası çerçevesinde müşteri kimliği, müşteri ile şirket arasında hizmet ilişkisi kurulmadan ya da müşteri herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce tamamlanmaktadır. Müşteri ile şirket hizmet ilişkisi kurulurken müşterinin şirkete ait platforma üye olma amacı ve bu platformda yapacağı işlemler ile amaçladığı hususlar hakkında bilgi edinilecektir.

Payiyo 4208 Sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine uygun bir politika izlemektedir.

2. Üye Olurken İstenen Belgeler

Gerçek kişi kullanıcılarımız için;

  • T.C. Kimlik Numarasını ve fotoğrafını içeren nüfus cüzdanı sureti
  • Boş bir kağıda kullanıcının Adı Soyadı – Günün Tarihi – Payiyo.com yazıp kağıt ve kullanıcının yüzü net gözükecek şekilde selfie fotoğraf
  • Telefon numarası
  • E-posta adresi

3. Kimlik doğrulama prosedürü yürütülecek haller;

Hizmet ilişkisi kurarken parasal tutardan bağımsız olarak; ayrıca

Tek bir işleminin veya birden çok bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 100.000,00 TL eşit veya fazla ise;

 

Payiyo, yürürlükteki mevzuat uyarınca platformdaki ve her türlü ortamdaki; belgeleri düzenleme tarihinden ve kimlik tespitine ilişkin bilgileri ise son işlem tarihinden itibaren on yıl süreyle muhafaza edecek ve talep edildiği takdirde ilgililerine ibraz edecektir.

 

Ayrıca takma ad veya sahte isimlerle kullanıcı hesabı açmak isteyen müşteriler, gerekli bilgi ve belgeleri vermeyi reddeden müşteriler, suç gelirleri ve terörizmin aklanması konusunda uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından (OFAC, AB, BM, HMT, vb.) yayınlanan listelerde bulunan müşteriler Avrupa Birliği 1 Numaralı Direktifi, Basel İlkeleri, Viyana Konvansiyonu, Strazburg Konvansiyonu, Palermo Sözleşmesi, Wolfsberg Prensipleri, Avrupa Birliği 2 Numaralı Direktifi, Egmont Grubu, FATF, Avrupa Birliği 3 Numaralı Direktifi hüküm ve düzenlemelerine aykırı davranışta bulunan müşteriler, kimlik doğrulama taahhüt edilmediği ya da hizmet ilişkisinin amacı konusunda yeterli bilgi temin edilemeyen müşteriler, para aklama için şirketin dahili bilgi sisteminde terörizmin finansmanı ve ilgili mali suçlara (dolandırıcılık, taklitçilik, organize suçlar, vb.) ilişkin olumsuz bir kayda sahip olan müşteriler, yasadışı bahis, kumar işlemleri yapan müşteriler ile hizmet ilişkisi kurulmayacaktır.